Indlæggelsesjournal

Indlæggelsesnavigatoren aktiveres

  • Ved indlæggelsen oprettes et "AOP"-notat, som mindst indeholder oplysninger med relevans den præ-anæstesiologiske vurdering.
  • Cave, vægt og mange andre oplysninger hører ikke til i "AOP" notatet, da det er registreret andre steder.
  • FMK hentes og medicinen justeres, og der suppleres med diverse ordinationer - bla. evt. antibiotika i relation til operationen.

"Forbered OP" navigatoren aktiveres

  • Her oprettes et operationsoplæg, som skal indeholde relevante oplysninger med bla. indikation, planlagt procedurer, givet information, samtykke, forventet blødning og forslag til anæstesi vedr. GA, blok, LA osv.

Procedurepas

Procedurepasset kan herefter aktiveres, og man kan markere og dokumentere, hvor langt pt. er i forberedelserne til operationen: f.eks. er operationssted markeret, er der samtykke osv.

Casebestilling

Til sidst gennemgår man Casebestillingen og angiver, hvem der er operatør og anfører vejledning til operationspersonalet om, hvad der skal bruges af instrumenter og patientens lejring.