Forløbsbeskrivelse (Fys/OP) ved tibialis anterior transposition

Transposition af senen til tibialis anterior anvendes til behandling af recidiv efter tidligere klumpfodsbehandling, hvis tibialis anterior anses for at have deformerende kraft. Dette ses blandt andet ved kraftig supination i svingfasen.

Indikation og seriegips

Indikationen stilles ofte i samarbejde mellem læge og fysioterapeut under hensyn til kendskab til det hidtidige forløb. Der aftales præoperativ seriegips i fysioterapeutisk regi. Fysioterapeuten indkalder familien til dette og giver samtidig besked til lægen på mail med et bud på antal gipse, så operationsdato kan fastlægges ca. 14 dage efter endt seriegipsbehandling. Seriegipsbehandling afsluttes mindst 14 dage forud for operationsdatoen. I tiden mellem afsluttet seriegips og operation fremstilles en midlertidig natskinne.

Operation

For at bevare maksimal kraft i dorsalflektion over fodleddet flyttes hele senen og ikke kun laterale halvdel. For at undgå senere overkorrektion flyttes senen til gengæld ikke helt ud på fodens laterale side, men transponeres til cuneiforme laterale. Derved bevares også mulighed for senere "dobbeltosteotomi" ved persisterende adduktion af forfoden. Der anvendes teknik, hvor sene med indflettet sutur føres gennem borehul i knoglen og fikseres med knude over knap og dræn i fodsålen og ekstra suturer mellem sene og periost på fodryggen. Der anvendes vicryl 0 på lange nåle i senen. Achillessene-forlængelse foretages ofte i samme seance. Postoperativt anlægges høj gips, med foden i dorsalflektion og i abduceret “Ponseti-stilling”. Gipsen skal være høj for at bevare den opnåede subtalære abduktion. Der skal normalt ikke ordineres postoperativ rtg. af foden.

Ambulant kontrol

Efter 6 uger skal barnet møde i ambulatoriet til fjernelse af gips. Ved lægekontrollen afklippes trådene i fodsålen, hvis de ikke allerede er forsvundet. Der skal udfærdiges genoptræningsplan til kommunal genoptræning.

Inden for den første uges tid anlægges ved gipseportør og fysioterapeut en høj, aftagelig Soft-Cast bandage til natbrug. Denne bandage anvendes til natskinner udleveres af bandagisten. Der skal ordineres bandagistfremstillede  Ankel-Fod-Orthoser til natbrug: "Rp AFO til natbrug med foden i dorsalflektion, forfodsabduction og med godt hold på hælen - som led i behandlingen". 

Ambulant opfølgning

Ved kontrollen 6-8 måneder efter afbandagering tages stilling til den fortsatte brug af natskinne. Efterfølgende kontrol 6-12 måneder senere kan i ukomplicerede tilfælde være afsluttende.

Standardforløb som følges af fysioterapeuterne:

29.6.2023