Hoftedysplasi og -luksation hos spædbørn

Nyfødte børn vil være undersøgt af jordemoder og eventuelt pædiater inden udskrivelse fra barselsgangen. Ved 5-ugers undersøgelsen hos egen læge, bliver hofterne yderligere undersøgt. Ved disponerende faktorer for dysplasi bør barselsgangen eller egen læge henvise barnet til ultralyd i Gentofte eller Hvidovre afhængig af barnets hjemmeadresse. Ved kliniske undersøgelsesfund, som giver mistanke om luksation eller løshed (Ortolani og Barlows manøvre), vil barnet blive henvist til børneortopæd med henblik på yderligere undersøgelse.

Hvis spædbarnet hos børneortopæden viser tegn på at hoften er lukseret og ikke kan reponeres iværksættes forsigtige abduktions- og ekstensions-øvelser ved børnefysioterapeuten. Efter nogle dage kan hoften eventuelt reponeres og fikseres i DB-skinne. UL af hoften har en vigtig plads i den akutte diagnostik og prognosticering og bør aftales med UL-klinikken i Gentofte, så undersøgelsen kan times bedst muligt. I en del tilfælde vil hoften ikke blive reponerbar efter fysioterapi, og der skal i stedet planlægges et forløb med regnbuestræk, reposition og gipsbehandling, når barnet er stort nok til dette (f.eks. ved 5-6 måneders alderen).

Hvis spædbarnet hos børneortopæden viser tegn på at hoften er løs og luksérbar (Positiv Barlow) eller lukseret men reponérbar (Positiv Ortolani) skal behandlingen med DB-skinne iværksættes hurtigt. Inden behandlingen iværksættes arrangeres UL i Gentofte. Dette bør ske hurtigt, så behandlingen kan iværksættes inden for et par dage. På UL-henvisningen anføres fundet, således at barnet bliver indkaldt hurtigt. Der bør anføres telefonnummer til barnets forældre, så UL klinikken kan indkalde med det samme. Efter anlæggelse af DB-skinne foretages ny UL til kontrol af hoftens stilling i skinnen.

Børn, der behandles med DB skinne, indkaldes til UL i Gentofte efter 6 uger, og undersøgelsen gentages hver 3. uge, indtil hoften har normaliseret sig. Når dette resultat er nået, vil UL klinikken undlade at genanlægge DB skinnen efter undersøgelsen - og barnet vil hurtigt blive indkaldt til børneortopæd til formel afslutning af behandlingen. Under hele dette forløb vil der blive arrangeret løbende kontrol på afsnit 3083, med henblik på tilpasning af skinner og afklaring af eventuelle praktiske problemer.

Efter endt behandling vil barnet blive indkaldt til UL i Gentofte efter 3, 6 og 12 måneder og skal ses hos os efter skanningen i 12-måneders alderen. Et evt. røntgenbillede på dette tidspunkt (med henblik på rest-dysplasi) er kun indiceret, hvis UL ikke har været entydigt normalt. Ved normal UL og eventuel røntgenundersøgelse, kan forløbet afsluttes

Hvis spædbarnet ikke viser tegn på lukseret eller luksérbar hofte, skrives henvisning til UL som best/ord i Sundhedsplatformen, som foretages inden for 3. til 4. leveuge. Forløbet hos børneortopæd afsluttes umiddelbart, da barnet vil blive genhenvist, hvis der ved UL findes behanlingsindikation.

Børneklinikkens forældrevejledning kan du finde her.

Du kan se et diagram over mulige forløb ved at klikke på billedet herunder.

HOC_børneklinikken _3083 dennis Brown skinne_01.2010.pdf

Reference:

Strandberg C, Konradsen LA, Ellitsgaard N, Glassau EN. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Ugeskr Laeger. 2008 Jan 21;170(4):235-40