"Tørt klik" eller "positiv Ortolani"

I vores dagligdag bruger vi ofte udtryk som "tørt klik" og "positiv Ortolani" i flæng uden at skelne mellem forskellene. Det samme gælder "hoftedysplasi" og "hofteluksation" hos nyfødte. I faktaboksen til højre, kan du læse om definitionerne på de enkelte udtryk.

Det er vigtigt, at vi bruger udtrykkene korrekt, hvis vi skal sikre hurtig behandling af de rigtige børn og undgår at bruge forældrenes tid til unødvendige kontroller og undersøgelser.

Hvordan sikrer vi, at de rigtige børn bliver behandlet hurtigt?

Der er kun børn med hofteluksation eller meget løse hofter (dvs. børn med positiv Ortolanis og Barlows manøvre) der har behov for hurtig behandling. Det er lettest at behandle hoften, mens den stadig er løs og bevægeligheden er god. Derfor vil vi gerne starte behandlingen inden for en uges tid. På barselsgangen kan jordemoderen udfylde henvisningen til Ultralyd med kryds i feltet "Positiv Ortolani/Barlow" og faxe til BÅDE Gentofte og Børneortopæd (numrene står på henvisningen). Børneortopæden vil så arrangere et tilsyn og aftale med ultralydsafdelingen, hvor hurtigt skanningen skal foretages.

Hvordan undgår vi, at bruge forældrenes tid til unødvendige kontroller og undersøgelser?

Børn med "tørt" klik er formentlig helt normale. Men det er let at føle sig usikker, og derfor er det aftalt, at disse børn også får tilbudt en ultralydsundersøgelse. På henvisningen skal jordemoderen blot afkrydse feltet "Tørt klik" og kun faxe henvisningen til Gentofte. Barnet bliver så indkaldt til skanning inden for 3 uger. Hvis skanningen ikke er normal, vil barnet blive henvist fra Gentofte til Børneortopæd til behandling.

Det samme gælder børn med risikofaktorer for dysplasi (de er anført på henvisningen). Behandlingen af dysplasi haster ikke så meget som behandlingen af luksation.

Klaus Hindsø

17.4.15

FAKTABOKS

Tørt klik

Tørre klik svarer til de klik, som mange kan lave med fingrene der strækkes. Disse klik har ingen betydning, og de optræder lige ofte hos børn med og uden hoftelidelse.

Ortolanis manøvre

En hofte, der ikke er på plads, kan smutte på plads ved en særlig manøvre, hvor benet spredes i hoften, mens der trykkes på hoftens yderside. En positiv manøvre kan føles som et smut, men der er sjældent noget at høre.

Barlows manøvre

En hofte, der er løs, kan bringes ud af led med en særlig manøvre, hvor benet samles igen efter at have været spredt med let tryk på lårets inderside.

Hofteluksation

Hoften er gået af led, hvilket betyder, at ledhovedet ligger uden for ledskålen. Ved Ortolanis manøvre kan man bringe hoften på plads. Hvis hoften er meget løs, kan hoften lukseres ved Barlows manøvre.

Hoftedysplasi

Hvis ledskålen ikke er så dyb og rund, som den skal være, taler man om dysplasi. Der er som regel ingen symptomer, og den kliniske undersøgelsen er normal. Da dysplasi er en risikofaktor for senere hoftelidelse, vil vi gerne finde børn med dysplasi. Dette foregår ved ultralydsundersøgelse af børn med risikofaktorer for dysplasi.