Anisomeli

Årsagerne til anisomeli tæller talrige lidelser af medfødt og erhvervet art. Blandt de hyppigste kan nævnes anisomeli som følge af frakturer, infektioner, godartede tumorer, hemihypertrofi og fibulaaplasi.

Vurdering

Bedste kliniske målemetode er opklodsning til lige bækkenstand. CT-spotmåling giver en reproducerbar måling, men medinddrager ikke højdeforskel af foden. ”Scoliose” film med belastning og korrektion under foden giver bedst indtryk af mekanisk akse og total anisomeli og er ”gylden standard”.

Straight line method

Tre benlængdemålinger med års mellemrum kombineret med knoglealdermåling af non-dominante hånd giver mulighed for fremskrivning af anisomelien som den vil være ved vækstens ophør. De målte værdier afsættes i et skema - Straight line graph - hvor både slutanisomeli og tidspunkt for epifysiodese kan aflæses. På hjemmesiden www.pedipod.com kan du oprette en profil og bruge de mange gode vejledninger og beregninger, der tilbydes.

Multiplier method

En anden metode anvender såkaldte multipliers. Til dette formål anvendes aldersafhængige "multipliers" til at beregne sluthøjde og slut-anisomeli. Metoden kan også bruges til at beregne det korrekte tidspunkt for epifysiodese omkring det lange bens knæ. App'en Multiplier kan hjælpe med beregningerne, og du kan i app'en også finde oversigter over blandt andet knoglealder, forbeningskerne og korrekte mål ved beregning af fejlstillinger m.m.

App'en kan hentes her i Google Play eller i App Store.

Behandling

Strategien afhænger dels af den beregnede slutanisomeli, patientens alder samt patientens forventede sluthøjde.

  • Skoforhøjelse – 1 cm inde i skoen og resten udenpå. Under 1 cm behøves ikke korrigeret. Over 2 cm giver kommunal støtte.

  • Epifysiodese. Oftest ved slut-anisomeli omkring 2-5 cm. Times i henhold til Straight line method eller ved Multiplier method som beskrevet ovenfor

  • Benforkortning. Ved stor sluthøjde. Kan gøres lukket over marvsøm.

  • Benforlængelse. Mindst 5 cm anisomeli. Callusdistraktion med Ilizarov (femur og crus), Ortofix (femur) eller marvsøm (femur og crus). Langvarig og komplikationsfyldt behandling.

Hemihypertrofi

Hemihypertrofi kan være associeret med mesenchymale tumores, og der er derfor indikation for screening med UL af abdomen hver 3. måned indtil 6-8 års alderen samt alfafoetoprotein og urin VMA-HVA (??) indtil 4 års alderen (henvis til CSS).