Funktioner som kursist

Som kursist deltager du aktivt i sektionens daglige arbejde, hvilket indebærer stuegang, journalskrivning, patientgennemgang, epikriser, kirurgisk aktivitet og ambulatoriefunktion.

Ambulatorium

Vi har oprettet specielle kursistambulatorier, hvor der i videst muligt omfang er taget hensyn til diagnoser, som er relevante for det fokuserede ophold. Journalerne kan læses i Sundhedsplatformen i god tid inden, så du kan forberede dig og spørge os andre, inden du ser patienten. På fremmødeplanen kan du se, hvornår du har kursistambulatorium, det er markeret som "KU-Amb". Opskrivning af patienter til operation bør du diskutere og gøre sammen med en af de faste læger. Det er vigtigt, at dette gøres korrekt, da fejl kan medføre, at patienten slet ikke kan findes på ventelisten.

Operationer

Den operative aktivitet vil primært være operationsassistance ved større operationer, men det er også vigtigt at møde forberedt som assistent, og der findes relevant operationsatlas på kontoret. I mindre omfang vil der også være operationspatienter til kursisterne. Dagen før operationen møder barn og forældre til journaloptagelse, rundvisning på afdelingen og anæstesiforberedelse. På dette link kan du se, hvilke notater der hører til indlæggelsesjournalen. Den første patient kører fra afdelingen klokken 7:15, men kirurgisk identifikation kan foretages dagen før operationen i forbindelse journalskrivning/gennemgang.

Efter operationer skrives operationsbeskrivelsen ind i Sundhedsplatformen. Beskrivelsen skal indeholde en plan, og for de postoperative ordinationer skal der foreligge en "Best/ord". Smertebehandlingen umiddelbart postoperativt ordineres af anæstesilægerne. Man bør hilse på forældrene og give dem information om operationen, inden man skriver notatet.

Afdelingsarbejde

Afdelingen skal altid kunne kontakte en af kursisterne, og vi har derfor to kursisttelefoner (dect 5-0942/5-8825), som kursisterne dagligt aftaler ansvaret for. Udover "stor" stuegang mandag og onsdag skal eventuelle stuegangsproblemer ordnes dagligt. Når patienten udskrives, kontrolleres diagnosekoderne, medicinen justeres og synkroniseres med FMK, og der oprettes et udskrivningsnotat. I udskrivningsnavigatoren skal der også oprettes en række ordinationer "Best/ord", hvor en udskrivningsordination og et opfølgende ambulant besøg altid skal foreligge.

Sygdom

Skulle du en dag være så uheldig at være syg, er det vigtigt at du ringer til børnesektionen, så vi kan planlægge dagen uden dig. Du kan ringe til Klaus på 35458959 eller 20241121. Hvis der ikke er "bid", kan du ringe til børnesekretærenes akuttelefon på 35450796.

Kitler, trøjer og bukser har vi masser af, men medbring selv dit fodtøj.