Opgave 6 Forbered OP  Kalveknæ

Anamnese

Kendt med anisomeli, Bardt-Biedl-Syndrom og recidiverende UVI.

Har smerter i det hø. ben af og til og har da svært ved at gå. Ikke konstant.

Der er idag taget CT spot som viser beskeden anisomeli på ½ cm. 

bone expert 9 år.

Er generet af kalveknæ på begge sider. 


Spørgsmål:

1: Er der operationsindikation - og i givet fald hvilken?

2: Hvor sidder fejlstillingen og hvordan skal den korrigeres?

3: Har det betydning at pt. lider af Biedle Bartls syndrom og er der særlige hensyn der skal tages i henhold til dette. 

4: Hvad vil du sige til forældrene? Og hvad vil du sige til barnet?