Opgave 4 Forbered OP Tågænger

Anamnese 

11 år gammel dreng. Har gået på tæer hele livet. Blev behandlet med seriegips som 8-årig med midlertidig effekt. Kan nu ikke stå på flad fod og slider kun skoene under forfoden. 

Har ingen smerter i hverdagen og kan deltage i idræt i skolen, men falder oftere end jævnaldrende. 


Spørgsmål?

1: Diagnose? Differentialdiagnoser? Er der indikation for operation?

Hvis ja til operation - hvilken operation vil du foretage og hvilken undersøgelse vil du lave, for at guide dig i forhold til hvilket indgreb der skal foretages. 

2: Planlæg strategi for indgreb. Lejring, anæstesitype, bandagering, mobilisering, smertebehandling, opfølgning

3: Medicinsk optimering. Er parakliniske undersøgelser nødvendig. Tromboseprofylakse?

4: Hvad vil du sige til forældrene? Og hvad vil du sige til barnet?