Opgave 5 - Fødselsskader

Du tilser nyfødt på barselsgangen med deformeret ve albue efter en hård fødsel og bestiller et røntgenbillede

Hvad er den mest sandsynlige diagnose?

Har du behov for yderligere billeddiagnostik?

Hvordan vil du behandle albuen?

Efter endt behandling, er barnets ve arm fortsat hypoton.

Hvilke andre diffentialdiagnostiske overvejelser gør du dig?

Hvad er din fremadrettede behandlingsplan?