Præsentation og links

20210608 A kursus vold.pdf

Vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab

Skærpet indberetningspligt

I lov om Social Service § 153 står der, at:

"Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt erhverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelse af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kap. 11

  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte efter kap. 11 på grund af de vordende forældres forhold eller

  • at et barn eller ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb"

Du kan læse den fulde tekst HER